รับทำการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก โซเชียลมีเดียรับทำการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก โซเชียลมีเดียรับทำการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก โซเชียลมีเดีย
ctklomkliang@hotmail.com
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
0856647317
ตัวตนของเรา

KLOMKLIANG

ค่านิยมที่เรายึดมั่นที่เป็นเข็มทิศนำทางให้ KLOMKLIANG ก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร เราทุกคนมีความเชื่อและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านวิธีการทำงานและผลงานของเราที่ได้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวตนของเรา

KLOMKLIANG

ค่านิยมที่เรายึดมั่นที่เป็นเข็มทิศนำทางให้ KLOMKLIANG ก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นทั้งในระดับบุคคลหรือองค์กร เราทุกคนมีความเชื่อและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นผ่านวิธีการทำงานและผลงานของเราที่ได้ช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Our Values

ความเป็นส่วนหนึ่ง
เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทในการทำงาน เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เราคำนึงถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม เราพร้อมยอมรับหากผลลัพธ์อาจจะไม่ได้ออกมาดังที่หวัง เรามองความผิดพลาดหรืออุปสรรคต่างๆ เป็นความท้าทายและเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อที่จะมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นในทุกๆ วัน
การร่วมมือกัน
เราคือ‘ครอบครัว’เดียวกัน เราส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันในองค์กร เพราะเราเชื่อว่าการมีสัมพันธภาพที่ดีถือเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักในการทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ เรามีความเข้าใจในบทบาทรวมถึงความสำคัญซึ่งกันและกัน เรายังคอยสนับสนุนและร่วมมือกันเพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้องและดำเนินไปในแนวทางเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุด
เราส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ เราเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้จะช่วยเสริมสร้างทักษะต่างๆ เพื่อให้คนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ การเรียนรู้ยังช่วยให้เราเอาชนะความท้าทายต่างๆ และก้าวข้ามคำวิจารณ์ต่างๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังที่ทำให้เราเติบโตขึ้น
ความเชี่ยวชาญ
เรามีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เราทำ เรามีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์และคอยติดตามเทรนด์การตลาดใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรในการเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยี เครื่องมือทางการตลาดและเทคนิคต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อพร้อมในการให้ความรู้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ และสามารถมานำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา
การเปิดกว้างและให้เกียรติกัน
เราเปิดกว้างให้คนได้แสดงออกทางความคิดและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยความเคารพ เราสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียติ และมีความเข้าใจในความแตกต่างกันในมุมมองและความคิดเห็น เราพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมและพูดคุยกันอย่างเปิดกว้าง เพราะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนและองค์กรเติบโตและก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน
การบริการสู่ความเป็นเลิศ
เราตั้งใจและเต็มที่กับทุกงานที่เราได้รับมอบหมายเพราะเราเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายของลูกค้า เรารับฟังปัญหาและเข้าใจถึงเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้เราสามารถแนะนำแนวทางที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง โดยเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจต่างๆได้รับผลกำไรที่งอกเงยอย่างต่อเนื่อง และทำให้พวกเขาสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดและอุตสาหกรรมของตนได้
X