รับทำการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก โซเชียลมีเดียรับทำการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก โซเชียลมีเดียรับทำการตลาดออนไลน์ เว็บไซต์ ออกแบบกราฟฟิก โซเชียลมีเดีย
ctklomkliang@hotmail.com
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
0856647317
Slide 1 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 2 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Slide 3 Heading
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
Click Here
Previous slide
Next slide
โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง
มุ่งมันที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นเด็กดี มีคุณธรรม พร้อมจะนำความรู้ ความสามารถไปพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน
ประกาศจากทางโรงเรียน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง สำหรับครู/บุคลากร SAR
แบบฟอร์มชำระเงินบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [คลิกที่นี่]
ระเบียบโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย [คลิกที่นี่]
ประกาศการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [คลิกที่นี่]
ประกาศการจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [คลิกที่นี่]
ประกาศการจัดห้องเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 [คลิกที่นี่]
ประกาศการจัดห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 [คลิกที่นี่]
ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [คลิกที่นี่]
Tab Content
Tab Content
X